hållbara ateljékluster
och en levande stadsmiljö

Konceptet ORGANISM ser till att bidra till att lösa den stora ateljékrisen i Stockholm. Det initierades som ett socialt konstprojekt och har nu utvecklats till en metod som med hållbarhet som förtecken skapar nya produktions- och visningsplatser för konst.

Konceptet som är utvecklat av MONUMENT STUDIOS kan implementeras på andra platser så väl på landsbygd som i ytter- och innerstad.

Läs mer om ateljésituationen >>>

ORGANISM is a response to the acute lack of studio spaces for artists in Stockholm. The concept developed by MONUMENT STUDIOS can be implemented in rural areas as in outer and inner cities.

ORGANISM was initiated as a social art project with rhizomatic and sociocratic methodologies at the crossroads of sustainable, and affordable art studios and possibilities to show art, interlinked with responsible urban planning and counter-publics.

MONUMENT STUDIO is a collaborate platform for Anna Viola Hallberg & Camilla Wessman.
Contact: info (@) organism.nu