hållbara ateljékluster
och en levande stadsmiljö

sv/en
Konceptet ORGANISM ser till att bidra till att lösa den stora ateljékrisen i Stockholm. Det initierades som ett socialt konstprojekt och har nu utvecklats till en metod som med hållbarhet som förtecken skapar nya produktions- och visningsplatser för konst.

Konceptet som är utvecklat av MONUMENT STUDIOS kan implementeras på andra platser så väl på landsbygd som i ytter- och innerstad.

Läs mer om ateljésituationen >>>