hållbara ateljékluster och en levande stadsmiljö

MONUMENT STUDIOS utvecklar ett unik koncept som ett alternativt sätt att lösa den stora ateljéfrågan i Stockholm.

Konceptet kan implementeras på andra platser så väl på landsbygd som i ytter- och innerstad.

ORGANISM är utvecklat som ett social konstprojekt.