Monument Studios utvecklar ett unik koncept som ett alternativt sätt att lösa den stora ateljéfrågan i Stockholm. Konceptet är kan implementeras på andra platser så väl på landsbygd som i ytter- och innerstad.