hållbara ateljékluster
och en levande stadsmiljö


ORGANISM ett unik koncept som ett alternativt sätt att lösa den stora ateljéfrågan i Stockholm. Konceptet som är utvecklat av MONUMENT STUDIOS kan implementeras på andra platser så väl på landsbygd som i ytter- och innerstad. Läs mer om situationen >>>