MONUMENT STUDIOS är grundat av Hallberg & Wessman 2019. Samarbetet inleddes under 2018 med konceptet kring ORGANISM.

Wessman
är utbildad vid Danmarks Designskole i Köpenhamn med mångårig erfarenhet som designer och inredningsarkitekt, SIR/MSA. Hon är även verksam som konstnär med foto och måleri som grund. Wessman har ansvarat för konceptutveckling av den fysiska identiteten för bl a Hasseludden då det omvandlades från LOs kursgård till att bli Yasuragi, Bactiguards första huvudkontor, Bricmate, OmegaPoint, NordiskFilm/Egmont, Ashurst, WTC konferens m fl. Hon var även en av grundarna till arkitekt- och facility brandingföretaget DAPstockholm, men arbetar nu i olika samarbetsformer med inredning, varumärken och utveckling av fastighetsprojekt. Hon har bl a fått utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form" ett flertal gånger, Konstnärsnämndens arbetsstipendium tre gånger och blivit utvald som mottagare av Marianne & Sigvard Bernadotte Art Award. Mest kända verk är förmodligen TV-vagnen för DesignTorget och som skapare av konceptet för Yasuragi Hasseludden.

Hallberg är utbildad vid Göteborgs Universitet (Msc International Museum Studies) och Stockholms Universitet (Fil Kand, med inriktning på film och curatoriska studier). Hon verkar som curator med inriktning mot socialt engagerade praktiker. Som konstnärarbetar hon med främst med dokumentärt baserade videoinstallationer. Hallbergs curatoriska uppdrag återfinns ofta inom social engagerad konst med uppdragsgivare som Skövde Konstmuseum/AiRS (2014-2019) samt Region Jönköpings Län/SIDE-SHOW / DISTANCIO (2018-). Som konstnär har hon haft separat utställningar såväl i Sverige som internationellt. Hallberg har arbetat i duoprojekt som även de ställts ut nationellt och/eller internationellt med Madeleine Hatz, Björn Perborg, samt Annica Karlsson Rixon. Hallberg var under en rad år bosatt i New York och arbetade då med varumärkesidentitet integrerat med PR och marknadsföring (RDAi) men även med konstfilm. Hallberg är idag del av Slakthusateljéerna där hon är drivande i arbetet med att säkerställa arbetsplatser då nuvarande avtal med fastighetsbolag löper ut i september 2019, med eventuell möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Hallberg har erhållit stöd för projekt av bla: Kulturbryggan, Konstnärsnämnden, SI, Stockholms Stad, Västra Götalandsregionen mf.

 


Anna Viola Hallberg >>>
Camilla Wessman >>>ORGANISM är ett utvecklingsprojekt med stöd av:

Stockholms stad
Region Stockholm
Ide(a)ction