I Stockholms stad och region råder en stor brist på arbetsplatser för konstnärer. Flera av ateljéföreningarna  har sk rivningskontrakt där hyresnivån kan ses som en av fördelarna men ofta är det undermåliga och till och med hälsovådliga lokaler som är utdömda för andra verksamheter. Många av ateljéföreningarna har passerat kontraktstiden och verkar nu med någon månads uppsägningstid förorsakad av den stora exploateringsvåg som går genom Stockholm. Flera av dessa har dessutom nåtts av beskedet att 2020 upphör möjligheten att bedriva verksamhet helt.  Ibland erbjuds konstnärerna nya lokaler men då till avsevärt högre priser än vad som tidigare varit gällande. Konstnärer som grupp har väldigt skiftande månadsinkomst från individ till individ och så klart utslaget över ett år. Mer finns att läsa om konstnärens villkor i bland annat en rapport från Konstnärernas Riksorganisation. MONUMENT STUDIOS arbetar på ett socialt verk som ser till konstnärens villkor i samhället och samhällets intresse för konsten. Konceptet bär namnet ORGANISM.
Läs rapporten Från KRO >>>