Stockholms stad och region råder en stor brist på arbetsplatser för konstnärer. Flera av ateljéföreningarna har sk rivningskontrakt där hyresnivån kan ses som en av fördelarna men ofta är det undermåliga och till och med hälsovådliga lokaler som är utdömda för andra verksamheter. Många av ateljéföreningarna har passerat kontraktstiden och verkar nu med någon månads uppsägningstid förorsakad av den stora exploateringsvåg som går genom Stockholm. Flera av dessa har dessutom nåtts av beskedet att 2020 upphör möjligheten att bedriva verksamhet helt. Ibland erbjuds konstnärerna nya lokaler men då till avsevärt högre priser än vad som tidigare varit gällande. Konstnärer som grupp har väldigt skiftande månadsinkomst från individ till individ och så klart utslaget över ett år. Mer finns att läsa om konstnärens villkor i bland annat en rapport från Konstnärernas Riksorganisation. 

ORGANISM griper in i flera områden med konstnärernas ateljésituation som utgångspunkt, både ekonomiskt, fysiskt, organisatoriskt och samhällsmässigt. Vi har utvecklat en metod som kan ge konstnärerna hållbara villkor ur alla synvinklar samtidigt som stadens ytor inte bara blir exploaterade utan vitaliseras utifrån ett annat perspektiv.

MONUMENT STUDIOS som ser genom ORGANISM till konstnärens villkor i samhället och samhällets intresse för konsten. .

länkar
Rapport från KRO: Hur kan konstnärlig produktion säkras i Sverige >>>
Förutsättningar för konstnärliga produktionsplatser >>>
Självorganisering bland ateljéföreningar i Region Stockholm
>>>