• Volymernas placering skapar mellanrum, öppenhet och väderskyddade ytor
  • Vanlig syn i stadsrummet är barriärer av byggmoduler
  • Volymstudie, uppbruten struktur
  • Volymstudier, skiss
  • Volymstudier, skiss
  • Modellstudie, mått utgår från konstnärens behov och är anpassad för semi-permanenta förutsättningar
  • Modellstudie. Plats för 10-20 ateljéer + funktionsvolym (lunchrum, pentry, toa) samt ett showroom
  • Tak, fasad och övriga ytor bidrar till biologisk mångfald och minskar belastning på reningsverk

Dynamisk offentlig miljö - ateljéer som ger levande kreativa rum

Det är möjligt att göra cirkulära ateljéer med en rimlig kostnadsbild! Detta skulle kunna bidra till att lösa ateljékrisen i Stockholm såväl som på andra platser i landet. Det som behövs är en hög grad av samverkan mellan olika kommunala förvaltningar och förstående mark- och fastighetsägare. Konceptet ORGANISM kan ses som kreativa kluster i stadsplaneringens mellanrum. Det semi-permanenta klustret består av tre typer av volymer som är ritade för ändamålen. De skapar ett ansvarstagande grepp i offentlig miljö som bidrar till levande och trygga platser >>>

 

ATELJÉER NU!
organism.nu