Här publiceras länkar till journalisters bevakningar av ateljekrisen. Några nyckel rapporter är också listade nedan.

Rapporter
- Region Stockholm, Förutsättningar för konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen  med fokus på bild- och formområdet och regionala stadskärnor. "fram till 2050 då vi beräknas bli cirka 3,4 miljoner invånare. Vi är i förändring. Denna starka tillväxt medför både stora möjligheter och utmaningar för regionens konst- och kulturliv" >>>

- Fastighetskontoret, Stockholms stad, God Ateljé, "Utredningen konstaterar också att i den växande staden ökar konkurrensensen om lokaler speciellt med en hyra som är realistisk till hyresgästernas betalningsförmåga" >>>

- Fastighetskontoret/Kulturförvaltningen, Stockholms stad,  Ateljéstrategi 2017-2020, "Uppdraget, som preciseras i förslaget till budget för 2017, handlar om att skapa minst 200 nya ateljéer i Stockholm fram till år 2020." >>>

-  KTH, Stockholms kultur- och ateljéstrategier- En analys av stadens producerande kulturverksamheters lokalisering och behov, Producerande kulturverksamhet ses idag ofta som en viktig faktor i skapandet av en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Trots att kulturproduktionen ses som viktig blir den likt ovan nämnt bortglömd tillfördel för tekniska och ekonomiska frågor eller bortprioriterad bakom bevarande av kulturhistoriskt viktiga miljöer och byggnader." >>>

- Transit, Förstudie av infrastruktur för konstproduktion i Stockholmsregionen,  “Den konstnärliga processen består också av arbetsfaser av isolering kontra socialisering” >>>


P
ublicerat 
2019
- SR, 450 konstnärer saknar ateljé i Stockholm, "Bara i Stockholm Stad saknar 450 konstnärer en arbetsplats. Rapporten från Region Stockholm visar att höga hyresavgifter är en stor orsak till bristen på konstnärsateljéer." >>>
- SR, Hyreshöjningar hotar konstnärsateljéer, "Vi vet att konstnärer inte har råd med jättehöga hyror efter renoveringar etcetera. Kulturförvaltningen har inte lokalerna utan det har fastighetskontoret och vi har en dialog med dem om hyrorna." >>>

- SR, Brist på ateljéer och verkstäder i Stockholmsregionen, "Ökande hyreskostnader och otillräcklig planering orsakar brist på produktionsplatser för länets konstnärer, enligt en ny rapport från Region Stockholm." >>>

- Tidningen Syre, Sökes: Rum för hållbart skapande"behov av mer samverkan mellan stadsplanerare, arkitekter och politiker för att få fram fler ateljéer till rimlig hyra – både i stadskärnan och andra områden" >>>

Publicerat 2018

- SVT, Konstkrishotar när ateljéer över hela landet läggs ned.  "Det är inte bara i Stockholm det ser ut så här. KRO menar att det här sker överallt där städer växer snabbt och markpriserna stiger. De senaste åren har liknande problem uppkommit i till exempel Göteborg, Malmö och Lund" >>>
- DN, Ateljébrist sätter Stockholms konstnärer i kris, "Nästan hälften av Sveriges bildkonstnärer bor i Stockholmstrakten. Men risken är att de blir färre i framtiden. 700 konstnärer står i kö till en ateljé i  samtidigt som många av de ateljéer som finns riskerar att försvinna till följd av bostadsboomen." >>>

- Kulturtidsskriften Hjärnstorm, Konstnärernas lokalsituation - en lägesrapport från ateljéföreningarna i Stockholm. "Stadens ateljéer ligger i äldre hus som för att hålla nere hyresnivån inte renoverats på flera decennier. Nu börjar det bli ohållbart, och även dessa hyresgäster får finna sig i hyreshöjningar, vilket har resulterat i att många lämnat sin ateljé. Möjligheterna för de konstnärer som behöver större ytor och högre takhöjd krymper alltmer."   >>>

Publicerat 2015 och tidigare
-SVT, Höjda ateljéhyror oroar konstnärer, 
"Men nu har ateljéhyrorna höjts kraftigt. Inom stadsholmens kulturbyggander handlar det om mellan 40 och 50-procentiga höjningar. För Ingun Wistedt får höjning från 2.000 kronor i månaden till 3.000. Konstnärer har en medelinkomst på omkring 12.000 kronor i månaden, trots att de flesta dessutom deltidsarbetar." >>>

- Kro.se, Ateljéer och verkstäder prioriteras bort när Stockholm växer, "Stockholmspolitikerna uttalar sig väldigt positivt om att bevara kulturverksamheter i områden där det sker nybyggnation. Men när det kommer till kritan faller det mellan stolarna."
- K
onstnären, Kulturens värde och priset på en ateljé - chockhöjning och kulturpolitiskt ointresse, "Det nya är en EU-lag från 2011 som säger att -kommunala bostadsbolag ska bedrivas affärsmässigt. Stadsholmen verkställer nu en hyrestrappa med mål att landa på marknadsanpassade hyror 2015, vilket innebär en hyreshöjning på 50-100 %." , "Är resten av landet och de mindre städerna en lösning? I Lund står många konstnärer på gatan efter att de sagts upp från ateljéerna på Sankt Lars. När fastighetsägarna höjde hyran med 100 % år 2006 betalade kommunen hälften, men när hyran höjdes med 200 % år 2010 ville kommunens nuvarande ledning inte vara ett stöd." >>>