RÅDSGRUPP

Sofia Wiberg, KTH
Forskare som undersöker processer där konstnärer bjuds in i tidiga skeden i planeringsprocesser, som ett sätt att erbjuda nya metoder för platsförståelse. Wiberg har intresse för detta i relation till förändrade roller inom planeringsfältet och byråkrati. >>>

Ewa Majewska, University of Warsaw
Feminist philosopher of culture, she works asadiunkt professor at the Department of Artes Liberales at the University of Warsaw, Poland.Her main focus is weak resistance, counterpublics and critical affect studies. She was a visiting fellow at the University of California, Berkeley (BBRG), a stipendiary fellow at the University of Orebro (Sweden), IWM (Vienna) and ICI Berlin. She is the author of three monographs, co-editor of four volumes on neoliberalism, politics, gender and education; she published articles and essays in multiple volumes. >>>

Marina Nart, BEYOND 2030
Process designer and facilitator and sustainability scientist based in Stockholm, Sweden. She holds a Masters degree in Environmental Studies and Sustainability Science from Lund University (Sweden) as well as well as a Bachelor’s degree in International Relations from Bologna University (Italy). Marina has been a process designer and facilitator for over seven years, focusing on how to best connect and motivate change in people.  >>> 

Andreas Anderson, RP STOCKHOLM
VD på företag som sedan 2004 arbetar med hållbara helhetslösningar för kontorsinredning.>>>