ORGANISM löper parallelt i ett par olika spår, men grunden är den konstnärliga. ORGANISM som intervention, som monument och som social skulptur. Ur detta har sedan arbete med en implementering i en större skala bearbetats där första steget är en fullskalig testbädd.